Newyddion

Croeso i flog Cwm Idwal ac adeilad Ogwen – Welcome to the Cwm Idwal and Ogwen building blog

Cwm Idwal
Sefydlwyd Partneriaeth Cwm Idwal yn Ngwanwyn 2010 er mwyn sicrhau rheolaeth effeithlon ar gyfer y Warchodfa Natur Genedlaethol, rhwng Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Parc Cenedlaethol Eryri & Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae datblygu canolfan Ogwen yn un o lawer ddyletswyddau’r bartneriaeth.

The Cwm Idwal Partnership was established in the Spring of 2010 between National Trust, Snowdonia National Park & Countryside Council for Wales, in order to effectively manage the National Nature Reserve. The Ogwen re-development is one of the many roles of the partnership.