Newyddion

Y lechen olaf yn ei lle – The last slate in place

Mae’r tywydd ar droi ar ol cyfnod o dywydd lled wanwynol ac mae’r hen gymylau llwyd llaith wedi dychwelyd unwaith yn rhagor i Gwm Idwal a Nant Y Benglog. Mae’n dda felly fod y gwaith gosod llechi wedi ei gwblhau ar adeilad Ogwen. Dwi’n siwr fydd y gweithwyr oddi fewn i’r adeilad wrth eu boddau yn cael gweithio mewn amodau sych a chynnes o’r diwedd!

P1010509

The weather, after a hint of spring, has once again taken a turn for the worst at Cwm Idwal and Nant y Benglog, with the drizzly grey clods returning. It’s great news therefore that the last slate is in place on the roof of the Ogwen building. I’m sure that the workers inside will be delighted with working in dry and warm(ish) conditions for a change!

P1010510