Pecyn Addysg

Mae’r pecyn addysg hwn wedi ei gynhyrchu i helpu athrawon ac arweinwyr grŵp i gynllunio ymweliad addysgol ac ysbrydoledig i Warchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal. Mae’n darparu gwybodaeth ymarferol i helpu cynllunio’r ymweliad (lleoliad, cyfleusterau, manylion cyswllt ac ati) a rhai gweithgareddau addysgol y gellir eu cyflawni fel gwaith maes, ynghyd ag awgrymiadau ar gyfer sesiynau dosbarth cyn ac ar ôl eich ymweliad.

Gallwch lawrlwytho’r pecyn addysg ac y gweithgareddau yma:

Powered By EmbedPress