Lleoliad

Map o Cwm Idwal
© Arolwg Ordnans 2017 100023974

CÔD POST – LL57 3LZ
CYFEIRNOD GRID – SH 649 603

Mae’r ganolfan ymwelwyr wedi ei lleoli wrth ymyl ffordd yr A5, tua 5 milltir i’r de o Fethesda a thua 4 milltir i’r gorllewin o Gapel Curig, ar ben gorllewinol Llyn Ogwen.

Mae maes parcio talu ac arddangos y tu allan i’r ganolfan, sy’n addas ar gyfer ceir a bysiau bach. Cynghorir bysiau mawr i barcio lle sy’n gyfreithiol oddi ar y ffordd e.e. y meysydd parcio sydd ar ochr Llyn Ogwen, oddeutu 1km o’r ganolfan i gyfeiriad Capel Curig.

Cyfleusterau

  • Toiledau (24 awr)
  • Toiled anabl (24 awr)
  • Ystafell wybodaeth (8yb – 4yh)
  • Wi-Fi cyhoeddus am ddim

Lluniaeth

Yn y ganolfan ymwelwyr mae yna giosg lluniaeth ysgafn sy’n gwerthu byrbrydau poeth ac oer, ac mae hwn ar agor rhwng 9yb a 4yh fel arfer gyda’r amser cau yn hwyrach yn ystod yr Haf. Ym mis Ionawr, yn ystod y penwythnos yn unig mae’r ciosg yn agored.