GNGCI-018

Mae rhybuddion fel y gwelwn yma i’w gweld ger yr A5, mae nhw’n rhybuddio y gallai deunydd ddisgyn o’r mynydd.