Y côd cefn gwlad

Pan fyddwch allan yn mwynhau cefn gwlad Eryri, cofiwch wneud hynny mewn modd cyfrifol er mwyn gwarchod bywyd gwyllt a bywoliaeth perchnogion tir yr ardal.


Parchwch, Diogelwch, Mwynhewch

Parchwch bobl eraill

Meddyliwch am y gymuned yr ardal ac am y bobl eraill sy’n mwynhau’r awyr agored

Gadewch glwydi ac eiddo fel yr oedden nhw ac arhoswch ar y llwybrau oni bai fod mynediad agored ar gael

Diogelwch yr amgylchedd naturiol

Peidiwch a gadael unrhyw arwydd eich bod wedi yno, ac ewch â’ch sbwriel gyda chi

Cadwch gŵn dan reolaedd effeithiol

Mwynhewch a gwnewch yn siwr eich bod yn saff

Cynlluniwch eich taith a byddwch yn barod am unrhyw beth anisgwyl

Dilynwch y cyngor a’r arwyddion lleol.

Côd Cefn Gwlad